Vabilo na predstavitev 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova EKSRP

Vabimo vas na predstavitev 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP.   Predstavitve bodo:   Ponedeljek,17. 2. 2020 10:00 – KOZJE: sejna soba