VALETA 2018

V petek, 15. junija so devetošolci z valeto zaključili osnovnošolsko izobraževanje. Kot je izpostavil župan g. Peter Misja, se je od nas poslovila še ena odlična generacija. Ga. ravnateljica Sonja Švajger jim je zaželela vse dobro na njihovi poti in poudarila, da so v življenju pomembni iskrenost, delo in prijateljstvo. Spričevala in pohvale sta podelila razrednika ga. Eva Cankar in g. Boštjan Šelekar. V imenu staršev se je za dobro opravljeno delo učiteljem in strokovnim delavcem zahvalil g. Robert Šalamon. Starši in njihovi otroci so neformalno druženje nadaljevali v Večnamenski dvorani v Pristavi pri Mestinju. Na njihovih novih poteh jim želimo veliko uspehov. Foto: Mojca Valenčak