VARNO V PROMETU

Prvošolce in drugošolce POŠ Pristava pri Mestinju je obiskal policist g. Marko Krč iz Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, z namenom, da jih pouči o varnosti v prometu. Najprej so skupaj obnovili svoje znanje, nato pa so odšli na sprehod po bližnji okolici. Naučili so se pravilno in varno prečkati cesto po prehodu za pešce. Opazovali in opisovali so prometne znake, ki so jih videli ob cesti. Policist je učence opozoril na nevarnosti in pasti na cesti. Opozoril jih je, da morajo prvošolci in drugošolci vsak dan imeti na poti v šolo in iz nje rumeno rutico. Ta jih bo naredila bolj vidne in zato bolj varne. Opozoril jih je tudi na to, da morajo biti med vožnjo v avtu vedno pripeti in na otroškem sedežu. Na parkirišču pred šolo je učencem pokazal še dodatno opremo, ki jo uporabljajo policisti pri svojem delu.