VESOLJSKA ANGLEŠČINA V ODDELKU 2

V sklopu teme »VESOLJE« smo si skozi gibalne, glasbene, jezikovne in raziskovalne dejavnosti približali predstavo o Vesolju in planetu Zemlja.  Z zanimivi poskusi  smo spoznavali, zakaj imamo noč in dan, zakaj imamo štiri letne čase in zakaj se oblika in položaj lune spreminjata. Izdelali smo si rakete (majhne in veliko), preko ugank in asociacij spoznavali lastnosti planetov ter si le te s pomočjo kaširanja izdelali. V vrtec smo prinašali knjige o vesolju, globuse, prav tako pa s pomočjo staršev izdelan skafander, s katerim smo lahko raziskovali »Vesoljski kotiček« naše igralnice. Ob koncu teme smo skupaj z gospo  prof. Mihaelo Juričan (Zalino mami) zakorakali v svet igrive angleščine, ki sicer v oddelku poteka enkrat tedensko. Ta dan se nam je gospa Mihaela pridružila že  med zajtrkom in se z nami ves čas pogovarjala v angleščini. Sledile so skupne  dejavnosti: pozdrav ob pesmi Good morning; razgibavanje ob pesmih I Like To Move It in  Head, Shoulders, Knees and Toes; gradnja rakete iz barvnih kock ter  sestavljanje skupne »vesoljske pošasti«.  V manjših skupinah smo preko gibalnih in socialnih iger utrjevali angleško poimenovanje barv, delov telesa, števil, prav tako pa smo se pred odhodom v raketo naši »angleški« gostji predstavili v angleškem jeziku. Skupaj z našo gostjo smo ugotovili, da je igriva angleščina zelo zanimiva in da smo osvojili že veliko angleških besed. Ob koncu pa smo se mamici od Zale zahvalili, da je svoj prosti čas podelila z nami in nam polepšala ter obogatila tako imenovani »angleški dan«.