Vloge na CSD olajšane, zaradi COVID-19 možno zaprositi za izredno denarno pomoč

V času razglašene epidemije centri za socialno delo naprošajo uporabnike, da v njihove prostore vstopate le v nujnih primerih. Vloge za pravice iz javnih sredstev lahko vložite: prek e-uprave brez kvalificiranega digitalnega potrdila po e-pošti brez kvalificiranega digitalnega potrdila (gpcsd.smarj@gov.si) po navadni pošti (Aškerčev trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah) v nabiralnike na centrih za