Vožnja in prevoznost občinskih cest v zimskih razmerah

Medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje je pripravil obvestilo za javnost glede vožnje v zimskih razmerah.   Priloga: obvestilo za javnost