Vožnja v zimskih razmerah

Med 15. novembrom in 15. marcem morajo vozniki na motornih vozil imeti predpisano ustrezno zimsko opremo. Ustrezna zimska oprema, poleg prilagojene hitrosti glede na stanje cest in vremenskim razmeram, zagotavlja varno udeležbo v cestnem prometu. Občine in krajevne skupnosti v zimskih razmerah zagotavljajo vzdrževanje cest v skladu s predpisano zakonodajo. Zimske razmere nastopijo takrat, ko