VPIS OTROK V CELODNEVNI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Spoštovani starši! Obveščamo vas, da: »Osnovna šola Podčetrtek objavlja razpis za vpis otrok v celodnevni program predšolske vzgoje za šolsko leto 2020/21. Vlogo za vpis dobite pri šolski svetovalni službi ali na spletni strani vrtca in jo pošljete do 16. 3. 2020 na naslov: