Vse bolj priljubljen košček raja

Turistična destinacija Podčetrtek zaključuje še eno leto turističnih presežkov. Plodove dobrega sodelovanja so danes v samostanu Olimje predstavili direktor Term Olimia Florjan Vasle, župan občine Podčetrtek Peter Misja in direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja. Letos so v termah in pri okoliških zasebnikih našteli že krepko čez 400 tisoč nočitev. Prireditve Turizma Podčetrtek je obiskalo več