Vse zgodbe bodo vodile na stolp

Stolp na 622 metrov visoki Rudnici je v občinskih načrtih in proračunih že desetletje in več. Gradbena dela so zdaj končana in če bo šlo vse gladko, si bodo lahko prvi obiskovalci na 40 metrov visoki kovinski konstrukciji Kozjansko in Obsotelje iznad krošenj dreves ogledali že maja. Občina Podčetrtek bo v tem proračunskem obdobju precejšen