ZADNJI ŠOLSKI DAN

V ponedeljek, 24. 6. 2019, bomo šolsko leto 2018/2019 učenci matične in podružnične osnovne šole zaključili s proslavo ob dnevu državnosti. Izpred OŠ Podčetrtek se bomo proti Šmarju pri Jelšah odpeljali zjutraj ob 8.50, kjer si bomo ogledali tudi gledališko predstavo šolske gledališke skupine. Po vrnitvi v šolo bodo učenci prejeli spričevala in priznanja, temu pa bo sledilo prijetno druženje po razredih. Vsi učenci predmetne stopnje nato odidejo domov s 1. vožnjo. Kosilo in OPB bosta ta dan potekata po ustaljenem urniku.