ZLATO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA FESTIVALU TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah. V šolskem letu 2017/2018 je bila razpisana tema KULTURA IN TURIZEM. Sodelovanje na festivalu je vključevalo izdelavo turistične naloge na razpisano temo, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici. Letos so pri projektu sodelovale Amanda Amon, Nika Herček, Samanta Šalamon, Larisa Ramšak in Eva Drofenik, pod mentorstvom Simone Gobec Drofenik in Eve Cankar. Učenke so izdelale turistično nalogo z naslovom CÜKRI PA TAO, oblikovale so stojnico, Facebook profil in pripravile animacijo. Na turistični tržnici v Celju, 5. aprila, so se več kot uspešno predstavile in osvojile zlato priznanje. To jim je omogočilo, da so svoj projekt predstavile tudi na zaključni tržnici v Mariboru. Zagotovo ne gre takšen uspeh pripisati samo inovativnosti, mladostni vedoželjnosti in delavnosti, ampak tudi uspešnemu sodelovanju s TD Podčetrtek, Občino Podčetrtek in ponudniki turističnih storitev v kraju in širše.