Župani o dogodkih, ki so zaznamovali preteklo leto in pričakovanjih za 2018 (1. del)

Za nami je pestro in z dogajanji zaznamovano leto. Morda ne toliko na lokalnem področju, kjer ponekod vlada ztišje predvolilnega