ZVOČNE SLIKANICE

Na povezavi http://zptusim.splet.arnes.si najdete dostop  do 12-ih zvočnih slikanic za zgodnje opismenjevanje.  Avtorica prof. ddr. Jožica Bezjak se je odločila, da od 15. 4.  2020  do 15.  6.  2020 omogoči  prosti dostop do gradiv.